MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Hà Nội, ngày 23 mon 01 năm 2018

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ quan tiền HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GIAM GIỮ VỚI CƠ quan liêu CÓ THẨMQUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆN KIỂM SÁT CÓ THẨM QUYỀN KIỂM SÁT QUẢN LÝ, THIHÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Căn cứ Bộ hiện tượng Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm2015;

Căn cứ dụng cụ Thi hành nhất thời giữ, tạmgiam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn phiên bản quyphạm lao lý ngày 22 mon 06 năm 2015;

Bộ trưởng cỗ Công an, bộ trưởng BộQuốc phòng, Chánh án tòa án nhân dân nhân dân về tối cao và Viện trưởng Viện kiểm liền kề nhân dântối cao liên tịch phát hành quy định về quan hệ tình dục phốihợp thân cơ sở giam cầm với cơ quan gồm thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát tất cả thẩm quyền kiểm gần kề quản lý, thi hành tạm thời giữ, tạm giam.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch 01/2018

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điềuchỉnh

Thông bốn liên tịch này điều khoản vềquan hệ phối kết hợp giữa cơ sở kìm hãm trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dânvới cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng cùng Viện kiểm sát có thẩm quyềnkiểm tiếp giáp quản lý, thi hành tạm giữ, nhất thời giam trong việc thi hành trợ thì giữ, tạmgiam.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Cơ quan, người dân có thẩm quyền quảnlý, thi hành lâm thời giữ, trợ thời giam.

2. Phòng ban Điều tra, người có thẩmquyền thực hiện tố tụng thuộc cơ sở Điều tra.

3. Cơ quan, tín đồ được giao nhiệm vụtiến hành một số vận động Điều tra.

4. Viện kiểm sát, người có thẩm quyềnthuộc Viện kiểm sát bao gồm thẩm quyền thực hiện tố tụng cùng Viện kiểm sát có thẩmquyền kiểm liền kề quản lý, thi hành lâm thời giữ, tạm bợ giam.

5. Tòa án, người có thẩm quyền tiếnhành tố tụng thuộc Tòa án.

6. Cơ quan, tổ chức, cá thể có liênquan trong quản lý, thi hành trợ thời giữ, tạm giam.

Điều 3. Nguyên tắcphối hợp

1. Việc kết hợp phải bảo vệ tuân thủcác phương pháp quản lý, thi hành lâm thời giữ, nhất thời giam quy định tại Điều4 của hình thức Thi hành lâm thời giữ, tạm thời giam.

2. Việc phối hợp phải trên các đại lý chứcnăng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi phòng ban theo chính sách của pháp luật.

3. Việc phối hợp phải bảo đảm chủ động,thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, chế tác Điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện giỏi nhiệmvụ.

4. Việc phối kết hợp phải bảo đảm chế độbảo mật tin tức theo luật của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phối hợptrong giao, nhận tín đồ bị trợ thời giữ, bạn bị nhất thời giam

1. Phòng ban đang thụ lý vụ án có nhiệm vụ bàn giao tín đồ bị nhất thời giữ, tín đồ bị tạm bợ giam, tài liệu, hồ sơkèm theo, đồ gia dụng vật, tứ trang, tiền, gia sản khác với trao đổi thông tin cần thiếtliên quan lại đến tín đồ bị tạm thời giữ, bạn bị nhất thời giam cùng với cơ sở giam giữ để phân loại,bố trí giam giữ.

2. Cơ sở nhốt có trọng trách tiếpnhận, chất vấn người, tài liệu, hồ sơ để xác minh đúng người bị tạm giữ, ngườibị tạm thời giam theo lệnh, ra quyết định của người có thẩm quyền; vấn đề giao, dấn phảilập biên bản.

3. Khi mừng đón người bị trợ thời giữ,người bị trợ thời giam cơ sở kìm hãm có nhiệm vụ khám mức độ khỏe, khám nghiệm thân thểngười bị lâm thời giữ, người bị tạm thời giam, trẻ nhỏ dưới 36 tháng tuổi theo (nếucó). Trường hợp phát hiện tín đồ bị lâm thời giữ, người bị trợ thì giam tất cả thương tích, bịbệnh nặng nề hoặc có tín hiệu mắc căn bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất tài năng nhậnthức hoặc khả năng Điều khiển hành vi của bản thân thì cơ sở giam cầm phối vừa lòng vớicơ quan, người bàn giao đưa tín đồ bị lâm thời giữ, người bị lâm thời giam đến các đại lý y tếcấp thị trấn trở lên nhằm khám khẳng định mức độ dịch tật, tình trạng sức khỏe, thươngtích của họ. Biên bạn dạng giao, nhận phải ghi rõ mức độ dịch tật, triệu chứng sức khỏe,dấu vệt thương tích, kèm theo hồ sơ khám khẳng định bệnh tật, yêu đương tích của cơsở y tế.

4. Khi chuyển giao người bị tạm thời giữ, ngườibị tạm bợ giam cho đại lý giam giữ, phòng ban đang thụ lý vụ án thấy việc cho những người bịtạm giữ, người bị lâm thời giam chạm chán thân nhân tác động nghiêm trọng tới sự việc giảiquyết vụ án theo phép tắc tại điểm a Khoản 4 Điều 22 của LuậtThi hành trợ thời giữ, lâm thời giam thì cơ sở đang thụ lý vụ án phải có văn bản đềnghị không cho tất cả những người bị tạm bợ giữ, người bị nhất thời giam gặp gỡ thân nhân; văn bạn dạng nêurõ lý do, thời hạn cấm đoán gặp; cơ sở giam giữ có trách nhiệm thông báo chongười bị lâm thời giữ, người bị trợ thời giam và thân nhân của họ biết khi gồm yêu cầuthăm gặp.

Điều 5. Phối hợptrong bố trí giam duy trì để bảo đảm an toàn yêu cầu Điều tra

2. Cơ sở kìm hãm có trách nhiệm phốihợp thực hiện bố trí giam duy trì để bảo đảm an toàn yêu mong Điều tra; trường hòa hợp không thểthực hiện tại được thì Thủ trưởng cơ sở kìm hãm phải hội đàm ngay bởi văn bản vớiCơ quan tiền Điều tra vẫn thụ lý vụ án.

3. Lúc Viện kiểm sát tiến hành kiểmsát việc quản lý, thi hành tạm bợ giữ, nhất thời giam, cơ sở giam cầm phải thông báo choKiểm cạnh bên viên biết việc bố trí giam giữ ship hàng yêu cầu Điều tra.

Điều 6. Trao đổithông tin

1. Ban ngành đang thụ lý vụ án, ngườicó thẩm quyền thực hiện tố tụng có trọng trách trao đổi kịp thời các thông tincó tương quan về bạn bị tạm thời giữ, tín đồ bị tạm bợ giam giao hàng công tác quản ngại lýgiam giữ.

Cơ sở giam giữ có nhiệm vụ thôngbáo bằng văn bản các ngôi trường hợp người bị trợ thời giữ, bạn bị trợ thì giam trước lúc hếtthời hạn nhất thời giữ, thời hạn tạm thời giam theo chính sách tại điểm h Khoản1 Điều 13 của phương tiện Thi hành lâm thời giữ, tạm thời giam.

3. Cơ sở đang thụ lý vụ án gồm tráchnhiệm xử lý kịp thời thông báo của cơ sở giam cầm về thời hạn trợ thì giữ, thời hạntạm giam so với người bị tạm bợ giữ, bạn bị nhất thời giam; thông tin bằng văn bảncho cơ sở nhốt biết khi đưa hồ sơ vụ án đến cơ quan khác thụ lý.

Điều 7. Phối hợpquản lý bạn bị tạm thời giữ, fan bị trợ thì giam lúc trích xuất để triển khai hoạt độngĐiều tra, truy hỏi tố, xét xử tại các đại lý giam giữ

1. Ban ngành đang thụ lý vụ án bao gồm yêu cầutrích xuất người bị tạm giữ, fan bị trợ thời giam nhằm phục vụ chuyển động Điều tra,truy tố, xét xử hoặc tống đạt các lệnh, đưa ra quyết định tố tụng và văn bản hànhchính bốn pháp của Viện kiểm sát, tòa án nhân dân nhân dân cùng với bị can, bị cáo mặt trongkhu vực cơ sở giam cầm thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ cử cán bộ áp giải, bàngiao và kết hợp quản lý, giám sát. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đượcphân công xử lý vụ án có trọng trách trực tiếp làm chủ người bị tạm bợ giữ,người bị tạm thời giam trong quy trình làm việc bảo đảm an toàn an toàn, đúng quy định. Việcgiao, nhận nên ghi chép khá đầy đủ và cam kết nhận vào sổ.

2. Người có thẩm quyền thực hiện tố tụngđược phân công xử lý vụ án khi tất cả yêu cầu thao tác với fan bị nhất thời giữ,người bị trợ thời giam trên cơ sở giam giữ thì nên xuất trình ra quyết định phân côngthụ lý, giải quyết vụ án hoặc văn phiên bản đồng ý của Thủ trưởng hoặc người có thẩmquyền của cơ quan đang thụ lý vụ án.

Trường hòa hợp cóyêu cầu thao tác làm việc với fan bị tạm giữ, fan bị nhất thời giam củavụ án khác, yêu cầu được sự chấp nhận bằng văn phiên bản của Thủ trưởng hoặc người dân có thẩmquyền ban ngành đang thụ lý vụ án đó.

3. Ngôi trường hợp người dân có thẩm quyền tiếnhành tố tụng được phân công giải quyết và xử lý vụ án bao gồm yêu mong đưa bị can, bị cáo đangtại ngoại hoặc bạn tham gia tố tụng không giống để thực hiện các chuyển động tố tụng tạicơ sở nhốt phải được sự chấp nhận bằng văn phiên bản của Thủ trưởng hoặc người có thẩmquyền phòng ban đang thụ lý vụ án cùng gửi mang lại Thủ trưởng cơ sở giam cầm biết trướckhi thực hiện.

Điều 8. Phối hợpquản lý fan bị trợ thời giữ, fan bị trợ thời giam lúc trích xuất ra ngoài cơ sở giamgiữ nhằm phục vụ hoạt động Điều tra, truy nã tố

Trường vừa lòng trích xuất người bị trợ thời giữ,người bị trợ thời giam để phục vụ chuyển động Điều tra vào vụ án khác thì bắt buộc đượcsự đồng ý bằng văn bạn dạng của ban ngành đang thụ lý vụ án đó.

2. Khi không còn thời hạn trích xuất hoặcchưa không còn thời hạn trích xuất tuy thế đã hoàn thành Mục đích trích xuất thì cơquan tất cả yêu cầu trích xuất, cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải bàn giao ngườiđược trích xuất cho cửa hàng giam giữ; Thủ trưởng cơ sở giam giữ phải tổ chức triển khai tiếpnhận fan bị nhất thời giữ, bạn bị trợ thì giam theo quy định.

Trường hợp hết thời hạn trích xuất, nếucó nhu cầu tiếp tục trích xuất thì cơ quan gồm yêu cầu trích xuất phải tất cả lệnhgia hạn trích xuất, ghi rõ lý do; thời hạn trích xuất với gia hạn trích xuấtkhông được dài thêm hơn thời hạn tạm bợ giữ, tạm bợ giam sót lại và thông tin cho cơ sởgiam duy trì biết.

3. Trường vừa lòng trích xuất những ngườibị tạm giữ, fan bị tạm bợ giam cùng một lúc hoặc đối tượng người dùng phạm tội vô cùng nghiêmtrọng, quan trọng đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hại ra ngoài khu vực cơ sở giam giữphục vụ hoạt động tố tụng thì cơ quan, fan có trách nhiệm áp giải phải bao gồm kế hoạchđể đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Điều 9. Phối hợpgiải quyết cho người bị tạm bợ giữ, bạn bị trợ thì giam gặp mặt thân nhân

1. Việc phối kết hợp trong tổ chức triển khai chongười bị trợ thì giữ, fan bị nhất thời giam gặp thân nhân thực hiện theo công cụ tại Điều 22 với Điều 34 của quy định Thi hành trợ thì giữ, lâm thời giam.

2. Trường hợp ban ngành đang thụ lý vụán gồm yêu cầu giám sát, theo dõi câu hỏi thăm gặp gỡ thì Thủ trưởng cơ sở nhốt kịpthời thông báo cho phòng ban đang thụ lý vụ án biết thời điểmthăm gặp để phối hợp. Ban ngành đang thụ lý vụ án tất cả yêu mong giám sát, theo dõiviệc thăm chạm chán thì cử cán bộ phối phù hợp với cơ sở giam giữ để thực hiện.

3. Khi tổ chức triển khai thăm gặp, nếu người bịtạm giữ, người bị tạm thời giam hoặc thân nhân của mình có hành vi vi phạm nội quy cơsở kìm hãm hoặc cản trở việc xử lý vụ án thì cán bộ giám sát và đo lường phải dừngngay cuộc gặp mặt và lập biên phiên bản báo cáo với Thủ trưởng cơ sở nhốt và thôngbáo bằng văn phiên bản cho cơ sở đang thụ lý vụ án biết nhằm xử lý.

Điều 10. Phối hợpgiải quyết cho những người bị trợ thời giữ, fan bị nhất thời giam chạm mặt người bào chữa

1. Vấn đề phối hợp, tổ chức cho tất cả những người bịtạm giữ, fan bị tạm thời giam chạm mặt người bào chữa thực hiện theo chính sách tại Điều 80 của cục luật Tố tụng hình sự cùng Điều 22, Điều34 của điều khoản Thi hành tạm thời giữ, tạm bợ giam.

2. Khi nhận ra văn bạn dạng thông báongười bào chữa cho người bị lâm thời giữ, tín đồ bị tạm bợ giam của cơ sở đang thụ lývụ án thì cơ sở nhốt tổ chức cho tất cả những người bào trị được gặp người bị trợ thời giữ,người bị tạm bợ giam theo công cụ của pháp luật.

3. Trường hợp nên phải tính toán cuộcgặp thì Thủ trưởng, người có thẩm quyền của ban ngành đang thụ lý vụ án phối hợpvới cơ sở giam giữ tổ chức giám sát. Nếu fan bị nhất thời giữ,người bị lâm thời giam, người bào chữa có hành vi vi phạm luật nội quy cơ sở nhốt hoặccản trở việc xử lý vụ án thì người dân có thẩm quyền đo lường phải ngừng ngaycuộc gặp mặt và lập biên bản, report với Thủ trưởng cơ sở giam cầm và thông báo bằngvăn bản cho phòng ban đang thụ lý vụ án biết nhằm xử lý.

4. Trường hợp bạn bào chữa bao gồm yêu cầugặp bạn bị tạm giữ, bạn bị tạm thời giam tại nơi khám bệnh, trị bệnh bên cạnh cơ sởgiam duy trì thì cơ sở giam giữ trao đổi với bs Điều trị;trường hòa hợp được sự đồng ý của bác sỹ Điều trị thì cơ sở giam giữ thông báo chongười bào chữa biết, đồng thời thông báo cho cơ sở đang thụ lý vụ án để sở hữu biệnpháp phối hợp kịp thời. Người dân có thẩm quyền của cơ sở nhốt phải quản ngại lý,giám sát chặt chẽ không để tín đồ bào chữa trị đưa, chuyển đồ vật cấm cho tất cả những người bị tạmgiữ, fan bị tạm giam hoặc có vi phạm luật khác về việc thăm gặp, gây cản trở việcgiải quyết vụ án.

Điều 11. Phối hợptrong việc tổ chức triển khai thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự, tổ chức nhân đạo đối với người bịtạm giữ, tín đồ bị trợ thời giam là fan nước ngoài

1. Việc kết hợp tổ chức thăm gặp, tiếpxúc lãnh sự, tổ chức nhân đạo đối với người bị tạm bợ giữ, tín đồ bị tạm thời giam làngười quốc tế thực hiện theo Điều 22 của mức sử dụng Thi hành lâm thời giữ,tạm giam.

2. Khi nhận được yêu ước tiếp xúclãnh sự, tổ chức triển khai nhân đạo đối với người bị tạm thời giữ, người bị tạm giam là ngườinước ngoài, cơ quan đang thụ lý vụ án có trọng trách chủ trì, phối phù hợp với cơ sởgiam giữ vấn đáp bằng văn bản về việc gật đầu hoặc không chấp nhận cho tiếp xúclãnh sự, tổ chức triển khai nhân đạo để thông tin cho cơ sở ngoại giao, tổ chức triển khai nhân đạo.

Trường hợp đồng ý cho xúc tiếp lãnh sự,tổ chức nhân đạo thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cụ thể thời điểm, địađiểm tổ chức triển khai tiếp xúc lãnh sự, tổ chức nhân đạo bởi văn bản, lưu lại hồ sơ giam giữ.

Xem thêm: Cần Bán Cây Hoa Giấy Cổ Thụ Đẹp, Bán Cây Hoa Giấy Cổ Thụ Đẹp

Trường hợp phòng ban đang thụ lý vụ áncó yêu thương cầu đo lường và thống kê thì phối hợp với cơ sở nhốt để tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 12. Phối hợptrong vấn đề Điều chuyển bạn bị trợ thì giữ, bạn bị tạm thời giam giữa những cơ sở giamgiữ

1. Phối hợp trong vấn đề Điều chuyểnngười bị tạm bợ giữ, bạn bị tạm bợ giam giữa những cơ sở giam giữ thực hiện tại theo Khoản 4 Điều 19 của hiện tượng Thi hành tạm bợ giữ, nhất thời giam.

2. Khi dìm được quyết định Điều chuyểnngười bị nhất thời giữ, tín đồ bị lâm thời giam của cơ quan, người có thẩm quyền thì Thủtrưởng cơ sở kìm hãm nơi gửi đi có trọng trách bàngiao người, hồ nước sơ, đồ vật vật, bốn trang, tiền, gia sản khác đã gửi lưu ký cho cơquan, người có trọng trách áp giải Điều chuyển. Cơ sở kìm hãm nơi nhận có tráchnhiệm tổ chức triển khai tiếp nhận, bố trí giam giữ, report Thủ trưởng cơ quan cai quản tạmgiữ, tạm bợ giam cùng Viện kiểm sát tất cả thẩm quyền kiểm liền kề quảnlý, thi hành tạm bợ giữ, trợ thì giam biết.

Điều 13. Phối hợpquản lý người bị tạm giam lúc trích xuất ship hàng xét xử trên phiên tòa

1. Tand có thẩm quyền cần gửi quyếtđịnh gửi vụ án ra xét xử cùng lệnh trích xuất fan bị nhất thời giam cho cửa hàng giam giữnơi đang nhốt người bị nhất thời giam muộn nhất là 10 ngày trước khi mở phiêntòa, đồng thời thương lượng với cơ quan, người có trọng trách ápgiải về tính chất tinh vi của vụ án, cường độ nguy hiểm, số lượng đối tượng người sử dụng đưara xét xử.

2. Ban ngành có nhiệm vụ áp giải phảiphối hợp với cơ sở kìm hãm xây dựng chiến lược và tổ chức tiến hành việc áp giảingười bị tạm giam đến vị trí mở phiên tòa xét xử đúng thời gian, phối phù hợp với lực lượngbảo vệ phiên tòa bảo vệ an ninh, bình yên trong quá trình áp giải với quá trìnhxét xử trên phiên tòa.

3. Cơ quan, tín đồ có trọng trách áp giảicó trọng trách bàn giao tín đồ bị tạm thời giam được trích xuất để giao hàng xét xử tạiphiên tòa mang đến Thẩm phán nhà tọa phiên tòa. Lúc kết thúcphiên tòa, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có trách nhiệm bàn giao tín đồ bị tạmgiam được trích xuất mang đến cơ quan, tín đồ có trọng trách áp giải, trừ trường phù hợp ngườibị lâm thời giam là bị cáo được trả tự do theo phiên bản án, quyết định của Tòa án; trườnghợp hết thời hạn tạm thời giam thì đề nghị kèm theo quyết định tạm giam, trừ ngôi trường hợpbị cáo bị vạc tử hình theo lao lý tại Khoản 4 Điều 329 của Bộluật Tố tụng hình sự. Việc chuyển giao phải được lập thành biên bản, tất cả ghi rõtình trạng mức độ khỏe.

4. Trong quá trình xét xử, trường hợpphiên tòa tạm nghỉ mà không có Điều kiện áp giải người bị trợ thời giam về cơ sởgiam giữ đề xuất lưu lại tại nơi xét xử thì Tòa án bố trí nơi để quản lý người bịtạm giam; cơ quan, bạn có nhiệm vụ áp giải có trách nhiệm quản lý, giám sátchặt chẽ, phối hợp với cơ sở nhốt tổ chức cho người bị tạm giam ăn, uốngtheo chính sách quy định.

Điều 14. Phối hợpquản lý tín đồ bị tạm bợ giữ, bạn bị tạm giam khi mang đi khám bệnh, chữa dịch tạicơ sở y tế kế bên cơ sở nhốt và giám định pháp y, thẩm định pháp y trung khu thần

1. Trường hợp đưa người bị trợ thời giữ,người bị tạm bợ giam đi kiểm tra sức khỏe bệnh, chữa dịch tại cửa hàng y tế không tính cơ sở giam giữthì Thủ trưởng cơ sở giam cầm ra lệnh trích xuất; đồng thời thông báo bằng vănbản đến cơ quan sẽ thụ lý vụ án, Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm tiếp giáp quảnlý, thi hành tạm giữ, tạm bợ giam biết và thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợppháp của tín đồ bị trợ thời giữ, người bị nhất thời giam biết để phối hợp chăm sóc, Điều trị.

Khi dìm được thông báo của cơ sởgiam giữ, ví như cần kết hợp quản lý, giám sát và đo lường thì ban ngành đang thụ lý vụ án cửcán cỗ phối phù hợp với cơ sở giam giữ để có biện pháp quản lí lý, đo lường và thống kê chặt chẽngười bị lâm thời giữ, người bị nhất thời giam trong thời hạn khám bệnh, trị bệnh.

2. Ngôi trường hợp ban ngành đang thụ lý vụán cần làm việc với fan bị lâm thời giữ, fan bị tạm thời giam tại vị trí khám bệnh, chữabệnh phải bàn bạc trực tiếp và được sự nhất trí của bs Điều trị với phối hợpvới cơ sở nhốt để thực hiện.

3. Trường hợp đề xuất trưng ước giám địnhpháp y, pháp y trung ương thần đối với người bị lâm thời giữ, bạn bị trợ thì giam thì cơ quanđang thụ lý vụ án nhà trì hoàn chỉnh các thủ tục đề nghịgiám định, phối phù hợp với cơ quan, người có trách nhiệm áp giải bạn bị trợ thời giữ,người bị tạm giam cho nơi giám định.

Cơ quan, fan có trách nhiệm áp giải cótrách nhiệm phối phù hợp với cơ quan giám định quản lý, giám sát người bị nhất thời giữ,người bị nhất thời giam trong quá trình giám định. Cơ sở đang thụ lý vụ án bao gồm tráchnhiệm gửi phiên bản sao hiệu quả giám định cho cửa hàng giam giữ.

Trường phù hợp có quyết định áp dụng biệnpháp đề xuất chữa bệnh tình của cơ quan có thẩm quyền, cơ sở đang thụ lý vụ án chủtrì phối hợp với cơ sở giam cầm đưa fan bị tạm giữ, bạn bị tạm thời giam mang đến cơsở chữa bệnh dịch nêu trong quyết định.

Điều 15. Phối hợpgiải quyết trường hợp fan bị tạm bợ giữ, tín đồ bị tạm thời giam vứt trốn

1. Việc phối hợp xử lý trường hợpngười bị tạm giữ, bạn bị tạm bợ giam vứt trốn được triển khai theo Điều25 của nguyên lý Thi hành nhất thời giữ, tạm bợ giam.

2. Khi người bị lâm thời giữ, người bị tạmgiam trốn khỏi cơ sở giam giữ thì Thủ trưởng cơ sở kìm hãm có trách nhiệm tổchức ngay lập tức lực lượng tầm nã bắt đối tượng bỏ trốn, áp dụng các biện pháp khẩn cấp,bảo vệ hiện trường, lập biên bản, report vụ việc với cơ quan làm chủ tạm giữ,tạm giam trực tiếp. Đồng thời thông báo ngay bởi văn bản cho ban ngành đang thụlý vụ án; cơ quan Điều tra cùng Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hiện tố tụng; Việnkiểm sát có thẩm quyền kiểm gần kề quản lý, thi hành trợ thì giữ, trợ thì giam.

3. Khi fan bị trợ thời giữ, fan bị tạmgiam vứt trốn trong trường vừa lòng được trích xuất ra phía bên ngoài cơ sở kìm hãm hoặc tạiphiên tòa thì cơ quan, người có trọng trách áp giải phải tổ chức triển khai truy bắt ngayđối tượng quăng quật trốn, đồng thời thông tin cho cửa hàng giam giữ, cơ sở đang thụ lývụ án; cơ sở Điều tra và Viện kiểm sát có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Việnkiểm sát tất cả thẩm quyền kiểm gần cạnh quản lý, thi hành tạm bợ giữ, trợ thì giam theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Khi nhận được thông báo của Thủtrưởng cơ sở kìm hãm về bài toán người bị nhất thời giữ, fan bị nhất thời giam bỏ trốn, Cơquan Điều tra phối hợp truy bắt và triển khai các vận động Điều tra theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 16. Phối hợpgiải quyết trường hợp tín đồ bị nhất thời giữ, tín đồ bị nhất thời giam chết

1. Câu hỏi phối hợp giải quyết trường hợpngười bị tạm thời giữ, người bị tạm thời giam chết tiến hành theo Điều 26của nguyên tắc Thi hành tạm giữ, tạm giam.

2. Thủ trưởng cơ sở nhốt có tráchnhiệm báo cáo vụ việc với cơ quan cai quản tạm giữ, trợ thì giam trực tiếp. Đồng thờithông báo ngay bởi văn bản cho ban ngành đang thụ lý vụ án, phòng ban Điều tra vàViện kiểm sát gồm thẩm quyền tiến hành tố tụng; Viện kiểm sát gồm thẩm quyền kiểmsát quản lí lý, thi hành tạm thời giữ, tạm bợ giam.

4. Ngôi trường hợp người bị nhất thời giữ, ngườibị tạm bợ giam bị tiêu diệt mà không có nơi trú ngụ rõ ràng, không khẳng định được thân nhân,người đại diện hợp pháp thì Thủ trưởng cơ sở nhốt trao thay đổi thống độc nhất vô nhị vớiCơ quan Điều tra và Viện kiểm sát gồm thẩm quyền để tổ chức an táng.

Điều 17. Phối hợptrong việc trực tiếp kiểm gần kề tại đại lý giam giữ

1. Cơ sở kìm hãm có trách nhiệm phốihợp với Viện kiểm gần cạnh khi tiến hành nhiệm vụ, quyền lợi kiểmsát trên cơ sở nhốt theo khí cụ tại Khoản 2 Điều 42 của LuậtThi hành nhất thời giữ, lâm thời giam; cử cán bộ kết hợp khi Kiểm liền kề viên gặp, hỏingười bị tạm thời giữ, tín đồ bị tạm bợ giam về câu hỏi tạm giữ, trợ thì giam; kiểm gần kề hồ sơ tạmgiữ, tạm thời giam và triển khai ngay ra quyết định trả trường đoản cú do cho tất cả những người bị nhất thời giữ, ngườibị lâm thời giam không tồn tại căn cứ và trái quy định của cơ quan, người dân có thẩm quyền.

2. Việc kiểm sát mỗi ngày tại công ty tạmgiữ, hàng tuần trên trại trợ thời giam của Viện kiểm sát phải được ghi vào sổ, nếuphát hiện tại vi phạm phải tạo biên phiên bản có ký xác nhận của đại diện cơ sở giam giữ vàKiểm giáp viên.

Việc kiểm sát địnhkỳ, đột xuất cần có đưa ra quyết định và bởi vì Viện trưởng, Phó Việntrưởng hoặc Kiểm giáp viên được phân công thực hiện khi ngừng phải gồm kết luậnbằng văn bản. Trước khi tiến hành kiểm tiếp giáp định kỳ tối thiểu 05 ngày làm cho việc, Việnkiểm sát gồm quyết định, planer gửi cho cửa hàng giam giữ. Quyết định, kết luậnkiểm sát, đề xuất và chống nghị (nếu có) bắt buộc được gửi đến cơ quan thống trị tạmgiữ, tạm giam cấp cho trên thẳng để phối hợp chỉ đạo.

3. Cơ sở giam cầm có trách nhiệm bố trí phòng hoặc địa điểm làm việc; cung ứng hồ sơ, tài liệuvà báo cáo các ngôn từ theo yêu mong để Viện kiểm sát triển khai kiểm tiếp giáp quảnlý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo lao lý của pháp luật.

Điều 18. Phối hợptrong bài toán xử lý các vụ, bài toán đột xuất tại cửa hàng giam giữ

1. Khi xảy ra những vụ, vấn đề đột xuấtnhư thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; bạn bị tạm bợ giữ, fan bị trợ thì giam bao gồm hànhvi kháng phá, tạo rối đơn lẻ tự, phạm tội mới hoặc các vụ, việc đột xuất không giống ảnhhưởng nghiêm trọng tới sự việc đảm bảo bình yên của cơ sở giam cầm thì các đại lý giamgiữ phải báo cáo ngay bằng văn phiên bản cho cơ quan quản lý tạm giữ, trợ thì giam trựctiếp và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm ngay cạnh quản lý, thi hành nhất thời giữ, tạmgiam.

2. Trường hợp vị Điều kiện thực tiễn mànhà trợ thì giữ, trại nhất thời giam, phòng tạm giữ đồn biên phòng ko thể đáp ứng nhu cầu đượcyêu cầu nhốt riêng hoặc nhằm đảm bảo an ninh cho bạn bị tạm giữ, fan bị tạmgiam thì Thủ trưởng cơ sở kìm hãm chủ trì, phối phù hợp với cơ quan lại đảng thụ lý vụ án để ra quyết định bằng văn phiên bản về những người được giamgiữ chung.

Trường thích hợp để bảo vệ yêu cầu Điềutra, truy hỏi tố, xét xử thì cơ quan đang thụ lý vụ án nhà trì, phối phù hợp với cơ sởgiam giữ nhằm Thủ trưởng cơ sở nhốt ra ra quyết định bằng văn bản về đầy đủ ngườiđược giam giữ chung.

Cơ sở kìm hãm thông báo mang đến Viện kiểmsát bao gồm thẩm quyền kiểm cạnh bên quản lý, thi hành lâm thời giữ, tạm giam về đầy đủ ngườiđược giam cầm chung khi kiểm liền kề tại cơ sở giam giữ.

Điều 19. Phối hợpthực hiện các yêu cầu, loài kiến nghị, phòng nghị, đưa ra quyết định của Viện kiểm sáttrong quản lí lý, thi hành trợ thời giữ, tạm giam

1. Việc phối kết hợp thực hiện các yêu cầu,kiến nghị, phòng nghị, đưa ra quyết định của Viện kiểm tiếp giáp trong quản ngại lý, thực hiện tạmgiữ, tạm thời giam tiến hành theo điều khoản tại Điều 43 của lao lý Thihành nhất thời giữ, trợ thì giam.

2. Cơ quan, người có thẩm quyền quảnlý, thi hành tạm bợ giữ, tạm thời giam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan có tráchnhiệm xem xét, xử lý và trả lời cho Viện kiểm gần cạnh trong thời hạn 30 ngày kểtừ ngày thừa nhận được kiến nghị của Viện kiểm sát gồm thẩm quyền kiểm giáp quản lý,thi hành nhất thời giữ, lâm thời giam.

Điều 20. Phối hợpgiải quyết khiếu nại, cáo giác về quản ngại lý, thi hành trợ thời giữ, trợ thời giam

1. Cơ sở nhốt khi nhận được khiếu nại, tố giác về quản lí lý, thi hành tạm thời giữ, tạm thời giam củangười bị tạm giữ, fan bị tạm giam cùng cơ quan, tổ chức, cá thể khác có liênquan thì bắt buộc vào sổ theo dõi; trong thời hạn 24 giờ kể từ lúc nhận được khiếunại, tố cáo buộc phải chuyển đơn đến Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm tiếp giáp quản lý,thi hành tạm bợ giữ, trợ thời giam giải quyết và xử lý theo quy định.

2. Viện kiểm sát tất cả thẩm quyền cótrách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nài và fan bịkhiếu vật nài trong thời hạn 24 giờ, kể từ lúc ra quyết địnhgiải quyết khiếu nại; thông tin về kết luận nội dung tố cáo cho người tố cáotheo yêu cầu.

Điều 21. Phối hợptrong huy động lực lượng của cửa hàng giam giữ

1. Cơ quan đang thụ lý vụ án giả dụ cóyêu mong cơ sở giam cầm cử tín đồ tham gia phối kết hợp thực hiện nay các hoạt động tố tụnghình sự thì phải bao gồm văn bạn dạng trao đổi trước ít nhất 01 ngày cùng với cơ sở giam cầm vềnội dung, yêu ước phối hợp, số lượng người tham gia, thời gian, địa điểm thựchiện.

Thủ trưởng cơ sở giam cầm có tráchnhiệm cử fan tham gia kết hợp thực hiện tại yêu mong của cơ quan đang thụ lý vụán theo chức năng, trọng trách được giao; nếu như không thể thực hiện được yêu ước thìphải điều đình lại tức thì để cơ sở đang thụ lý vụ án biết.

2. Những trường hợp triển khai hoạt độngtố tụng hình sự trong cơ sở giam cầm thì cơ quan, người thực hiện tố tụng phảitrao thay đổi thống độc nhất vô nhị với Thủ trưởng cơ sở giam cầm về nội dung, yêu cầu đề xuất phốihợp với chấp hành điều khoản về thi hành tạm giữ, trợ thì giam.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 22. Hiệu lựcthi hành

Thông tứ liên tịch này còn có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 12 mon 3 năm 2018.

Điều 23. Tráchnhiệm tổ chức thi hành

1. Cỗ Công an, cỗ Quốc phòng, Tòa ánnhân dân buổi tối cao, Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao phụ trách tổ chức triển khai Thông tư liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tưliên tịch, nếu có vướng mắc, các cơ quan, solo vị báo cáo về bộ Công an, cỗ Quốcphòng, toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao, Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao để sở hữu hướng dẫn,giải quyết kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG THỨ TRƯỞNG Thượng tướng Lê Chiêm

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN THỨ TRƯỞNG Trung tướng tá Nguyễn Văn Sơn

KT. CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO PHÓ CHÁNH ÁN Nguyễn Trí Tuệ

KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO PHÓ VIỆN TRƯỞNG Lê Hữu Thể

vị trí nhận: - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng bao gồm phủ; - bộ Tư pháp; - bộ Công an; - cỗ Quốc phòng; - tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao; - Cục chất vấn văn bạn dạng QPPL (Bộ tứ pháp); - Công báo; - Cổng tin tức điện tử các bộ, ngành: BCA, BQP, TANDTC, VKSNDTC; - Lưu: VT, V19, BCA (C81-C84); BQP (C87), tand (vụ PC&QLKH), VKSNDTC (Vụ 8, Vụ 14).

Bài viết liên quan