đôi lúc tôi muốn bỏ đi thiệt xa. Bạn bè ngoảnh ngơ như fan xa lạ. Bạn mình bao năm chăn gối. Hiện giờ còn dối gian nhau. Mấy ai vào đời đọc thấu. Tiền thô cháy túi tất cả ai hiểu ta?Nhiều khi bỏ đi như kẻ ko nhà. Đọa đày trong cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao mong mộng trôi qua. Còn lưu giữ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong chơi. Chưa yêu đương, chưa lần thương ghi nhớ một người. Bây chừ tình mang đến với tôi, như mây ghẻ lạnh mây trôi. Từ khi biết nhớ, biết yêu thương rồi yêu. Là lúc biết đau, biết khổ trăm chiều. Tín đồ đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Tất cả chăng chỉ nên mơ thôi!

Bạn đang xem: Người mình bao năm chăn gối


Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Các Thuật Ngữ Undergraduate Và Graduate Là Gì ? Giáo Dục Đại Học Tại Việt Nam

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.