gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt quanh đó sân quay trở lại Cali anh nghe lưu giữ nhung giăng sầu từ ngày xa em anh thốt nhiên trở thành yên ổn câm Ngày tránh Paris anh hứa sẽ trở lại Nghìn trùng xa xăm xa vút ngàn lời hóng mong bầu trời Cali hôm nay gió mưa giăng đầy Kỷ niệm mặt em anh đang gối đầu từng vào tối rời Paris anh sẽ để quên nhỏ tim. đ.k.: Anh trở về anh nhớ bóng dáng người ở lại, Paris em yêu thương ơi. Anh lưu giữ em thiệt nhiều, Anh ghi nhớ em thật nhiều người yêu ơi. Buổi chiều sông Seine tất cả gió giá về lập đông buổi chiều Cali đơn độc từng cơn tung rời từ ngày xa em thao thức trần trọc từng vào đêm rời Paris anh đã để quên con tim.

Bạn đang xem: Để quên con tim


Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Làm Nước Tía Tô ? Cách Nấu Nước Lá Tía Tô Uống Đẹp Da Uống Nước Lá Tía Tô Có Tác Dụng Gì

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.