Đại hội đại biểu Đảng cỗ tỉnh Hà Giang lần trang bị XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ông Đặng Quốc Khánh duy trì chức túng bấn thư tỉnh giấc ủy các ông Nguyễn Văn Sơn; ông Thào Hồng Sơn cùng ông Nguyễn mạnh khỏe Dũng duy trì chức Phó bí thư.
Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử túng bấn thư tỉnh uỷ Hà Giang với số phiếu xuất xắc đối. Ảnh: BHG

Diễn ra từ ngày 15 - 17.10, Đại hội đại biểu Đảng cỗ tỉnh Hà Giang đã bầu ông Đặng Quốc Khánh giữ lại chức túng thiếu thư thức giấc ủy các ông Nguyễn Văn Sơn; ông Thào Hồng Sơn cùng ông Nguyễn mạnh khỏe Dũng giữ lại chức Phó túng bấn thư.

Bạn đang xem: Đặng quốc khánh hà tĩnh con ai

Ông Đặng Quốc Khánh - bí Thư tỉnh ủy Hà Giang

Ông Đặng Quốc Khánh, sinh ngày 2.9.1976 tại làng mạc Tiên Điền, thị trấn Nghi Xuân, tỉnh tỉnh hà tĩnh và là một trong những Chủ tịch tỉnh giấc trẻ nhất nước khi được bầu giữ chức quản trị UBND tỉnh tỉnh hà tĩnh (tháng 4.2016) trong tuổi 40.

Ông Đặng Quốc Khánh từng giữ các chức vụ: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quy hoạch – kiến trúc (Sở xây dựng Hà Tĩnh); Phó Giám đốc, chủ tịch Sở gây ra Hà Tĩnh; túng thiếu thư huyện ủy Nghi Xuân, chủ tịch Liên hiệp những Hội KH&KT tỉnh; Phó quản trị UBND tỉnh giấc Hà Tĩnh.

Tháng 1.2016, trên Đại hội đại biểu vn lần sản phẩm XII của Đảng, ông Đặng Quốc Khánh được thai làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Ngày 9.4.2016, tại họp báo hội nghị lần đồ vật 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thành phố hà tĩnh khóa XVIII, ông Đặng Quốc Khánh được thai giữ chức Phó túng bấn thư tỉnh ủy nhiệm kỳ năm ngoái - 2020.

Ngày 21.4.2016, HĐND tỉnh thành phố hà tĩnh khóa XVI tổ chức Kỳ họp trang bị 16 bầu bổ sung các chức danh ubnd tỉnh. Ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức quản trị UBND tỉnh tp hà tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 27.6.2016, trên kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh tỉnh hà tĩnh khóa XVII, ông Đặng Quốc Khánh liên tục được bầu quản lý tịch ubnd tỉnh hà tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 21.6.2019, Bộ thiết yếu trị ban hành quyết định ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết BCH tw Đảng, Phó túng thiếu thư thức giấc ủy, quản trị UBND tỉnh, trưởng phi hành đoàn ĐBQH tỉnh tp. Hà tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban hay vụ cùng thôi chức Phó bí thư tỉnh ủy tp. Hà tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, hướng dẫn và chỉ định ông Đặng Quốc Khánh tham gia Ban Chấp hành, Ban thường xuyên vụ và giữ chức túng bấn thư tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Văn đánh - Phó túng Thư Hà Giang

Ông Nguyễn Văn đánh sinh ngày 14.9.1964, quê sinh sống xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Chuyên môn, học vị: Cử nhân kinh tế - ts Kinh tế; Lý luận chủ yếu trị: Cử nhân. Cai quản hành thiết yếu Nhà nước: chuyên viên Cao cấp.

Ông Nguyễn Văn Sơn.

Xem thêm: Ca Sĩ Trần Khánh Linh The Voice Kid S Tập 5: Nguyễn Khánh Linh

Quá trình công tác:

Từng trải qua các chức vụ: Trưởng phòng quản lý Ngân sách - Sở Tài chính tỉnh Hà Giang; phó tổng giám đốc - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, bí thư đưa ra bộ Sở Tài thiết yếu Hà Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ tỉnh - nhiệm kỳ 2000-2005, túng thiếu thư Đảng ủy - giám đốc Sở Tài chính Hà Giang; túng bấn thư huyện ủy Bắc Quang; Phó chủ tịch UBND tỉnh giấc Hà Giang;

Từ tháng 10.2010 - 10.2015: Ủy viên Ban thường vụ thức giấc ủy, Phó túng thư Ban Cán sự Đảng - Phó quản trị Thường trực ubnd tỉnh.

Từ tháng 10.2015: Phó túng thư thức giấc ủy, Phó bí thư Ban Cán sự Đảng - Phó chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp máy 16, HĐND thức giấc Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016, họp từ ngày 8-10.12.2015, được bầu giữ chức vụ quản trị UBND tỉnh.

Ngày 29.6.2016, tại kỳ họp đồ vật nhất, Hội đồng dân chúng tỉnh Hà Giang đã bầu Nguyễn Văn Sơn liên tiếp giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Thào Hồng tô – Phó túng bấn thư tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Thào Hồng Sơn, sinh ngày 27.6.1965, quê cửa hàng xã Ma Lé, thị trấn Đồng Văn, tỉnh giấc Hà Giang. Trình độ chuyên môn chuyên môn: Thạc sĩ. Lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Thào Hồng Sơn. Ảnh: BHG

Tóm tắt quá trình công tác:

Từng trải qua các chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã Mèo Vạc; Phó bí thư sở tại huyện ủy kiêm quản trị HĐND thị xã Mèo Vạc; Phó túng thư huyện ủy – chủ tịch UBND thị trấn Mèo Vạc; bí thư thị xã ủy- chủ tịch UBND thị xã Mèo Vạc; túng thiếu thư thị trấn ủy thị xã Mèo Vạc; Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội chuyên trách khóa XIII tỉnh giấc Hà Giang

Phó túng thư sở tại Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; trưởng đoàn Đại biểu quốc hội khóa XIII thức giấc Hà Giang.

Tại kỳ họp lần thiết bị Nhất, HĐND tỉnh giấc khóa XVII, họp ngày 29.6.2016 ông Thào Hồng tô được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐND thức giấc Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Nguyễn mạnh khỏe Dũng – Phó túng bấn Thư tỉnh ủy Hà Giang

Ông Nguyễn dạn dĩ Dũng sinh ngày 19.8.1973, quê quán xã Nhân Khang, thị trấn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; trình độ chuyên môn chuyên môn: Thạc sĩ quản trị ghê doanh; Lý luận bao gồm trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn dũng mạnh Dũng. Ảnh: BHG

Quá trình công tác

Từng trải qua các chức vụ: Thư cam kết Ban túng bấn thư tw Đoàn; Phó Văn phòng trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký tw Hội sinh viên Việt Nam; Phó quản trị Thường trực Hội sinh viên Việt Nam; Chánh Văn phòng trung ương Đoàn; bí thư Ban Chấp hành trung ương Đoàn (khóa IX; khóa X);

Tháng 4.2014: túng bấn thư thường trực Ban Chấp hành tw Đoàn; Phó túng bấn thư Đảng ủy trung ương Đoàn khóa XXI

Đại hội đại biểu Đảng bộ trung ương Đoàn lần máy XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tái cử Phó bí thư Đảng ủy trung ương Đoàn khóa XXII (từ mon 8.2015).

Từ 20.11.2017, được giao vận về công tác tại tỉnh ủy Hà Giang; hướng đẫn tham gia Ban Chấp hành, Ban hay vụ và giữ chức Phó túng thư tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020.