Mưa rơi thiệt êm trên tuyến đường phố vắng,Anh đi cùng em đêm thật yên lặng,Con tim của em như là muốn nói,Oh baby,Oh kiss me,Oh la la la là.Anh yêu có biết từng đêm xuống một mình em ghi nhớ lắm,Từng làn hơi nóng từng ánh nhìn anh trông thật vội vàng,Đêm em thức giấc chỉ mong sao có 1 bàn tay nóng áp,Người cho bên, từng mẫu hônOh la la la la.Cho tim em sát hơn mang đến môi hôn gần hơn,Cho ai kia và em được sát bên nhau,Cho con tim gần hơn,Cho con tim gần hơn,Người đến tắt hơi lấp hầu hết nỗi trống vắng cuộc sống thường ngày một bản thân em ghi nhớ lắm.


Bạn đang xem: Chàng trai tháng 12 thủy tiên

Mưa rơi thật êm trên tuyến đường phố vắng,Anh đi thuộc em đêm thật lặng lặng,Con tim của em như thể muốn nói,Oh baby,Oh kiss me,Oh la la la là.Anh yêu có biết từng tối xuống một mình em ghi nhớ lắm,Từng làn hơi nóng từng ánh nhìn anh trông thật cấp vàng,Đêm em thức giấc chỉ mong sao có một bàn tay ấm áp,Người đến bên, từng cái hônOh la la la la.Cho tim em ngay sát hơn cho môi hôn ngay sát hơn,Cho ai kia và em được sát mặt nhau,Cho trái tim gần hơn,Cho con tim gần hơn,Người đến qua đời lấp gần như nỗi trống vắng cuộc sống thường ngày một bản thân em nhớ lắm.


*Ngôi Nhà hạnh phúc

Thủy Tiên

*
1.927.145


http://musicmd1fr.chungchimamnonhcm.edu.vn.net/bucket-image-chungchimamnonhcm.edu.vn/images/singer/20120119/BPFuxFbS7tNvewJDLDjX58f6e026e478b.jpg

Ngôi Nhà hạnh phúc (Piano Version)

Thủy Tiên

*
807.970


http://musicmd1fr.chungchimamnonhcm.edu.vn.net/bucket-image-chungchimamnonhcm.edu.vn/images/singer/20120119/BPFuxFbS7tNvewJDLDjX58f6e026e478b.jpg

Xem thêm: Son Charlotte Tilbury Màu Amazing Grace Hồng Đất, Charlotte Tilbury Matte Revolution Amazing Grace

http://musicmd1fr.chungchimamnonhcm.edu.vn.net/bucket-image-chungchimamnonhcm.edu.vn/images/singer/20221122/rGeBxyehaGQCyjSdcBem637d7b4e09395.jpg
http://musicmd1fr.chungchimamnonhcm.edu.vn.net/bucket-image-chungchimamnonhcm.edu.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.chungchimamnonhcm.edu.vn.net/bucket-image-chungchimamnonhcm.edu.vn/images/singer/20150707/5gElah5lXtnzJP2Sr8II5c46f2af59bb1.jpg
http://musicmd1fr.chungchimamnonhcm.edu.vn.net/bucket-image-chungchimamnonhcm.edu.vn/images/singer/20201124/jyhsFyjq0iQ7TlaPBgRa5fbc8b5ce915a.jpg
http://musicmd1fr.chungchimamnonhcm.edu.vn.net/bucket-image-chungchimamnonhcm.edu.vn/images/singer/20221116/qtuabWHqaaPcgN2Cx44C6374c4fc83b15.JPG
http://musicmd1fr.chungchimamnonhcm.edu.vn.net/bucket-image-chungchimamnonhcm.edu.vn/images/singer/20200513/E1xeFRbdWyBe1tOb7l3u5ebbca42c57fb.jpg
http://musicmd1fr.chungchimamnonhcm.edu.vn.net/bucket-image-chungchimamnonhcm.edu.vn/images/singer/20120119/KOsh0dhwX2P1M1S8asmp58e705bb78002.jpg
http://musicmd1fr.chungchimamnonhcm.edu.vn.net/bucket-image-chungchimamnonhcm.edu.vn/images/singer/20211108/swSuUpiomv5jr1hcskBc6188dc624b7c6.jpg