Nếu size của người tiêu dùng không còn sẵn, hãy liên hệ Fanpage Duyet Fashion hoặc Duyet Luxuy để rất có thể ORDER nhanh nhất!